English | Deutsch | БългарскиФондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Добре дошли при Фондация Фридрих Еберт в България!

Тук ще намерите обща информация за Фондация Фридрих Еберт и конкретно за работата ни в България. Ще се запознаете с нашите мероприятия и публикации по актуални политически дебати в България, Германия и Европейския съюз.

Моля, обърнете внимание, че можете да изтеглите всички наши публикации безплатно.

Актуално

14-то Международно синдикално женско училище на МКП/ПЕРС

23-25.10.2013, София
(Работен език: български и симултанен превод от и на английски език)

Ежегодната женска синдикална конференция на Мeждународната конфедерация на профсъюзитe(МКП)/Пан-европейския регионален съвет (ПЕРС) се провежда в сътрудничество с Бюро България на Фондация Фридрих Еберт.

Във връзка с предстоящия III-ти Kонгрес на МКП ще бъдат предприети необходимите действия по реализиране на дългосрочната стратегическа линия на конфедералната политика - „Укрепване силата на работниците". Дейността на Женското училище на ПЕРС през тази година ще е насочена към предизвикателствата и възможностите, стоящи пред синдикатите, по-конкретно към ролята и приноса на Женските комитети в укрепването на организационната база, структурите, както и подобряването на тяхната легитимност.

Официални гости на събитето са: Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България, Йорданка Фандъкова - Кмет на София, Росица Янкова - Заместник-министър на труда и социалната политика, Мариана Книеснер - Президент на Женския комитет на МКП/ПЕРС, Пламен Нанков - Вицепрезидент на КНСБ, Димитър Манолов - Вицепрезидент на КТ "Подкрепа".

Конференция: Ролята на институциите и гражданското общество за гарантиране правата на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България - страна-членка на ЕС

16.10.2013, София
Хотел "Шератон", Зала "Роял"

Под патронажа на г-жа Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България

Основната цел на конференцията е да се очертаят общи координирани действия, да се анонсират стратегии и политики за гарантиране правата на чужденците, търсещи и получили закрила в Република България и в Европа. Поканени за участие са представители от националния и европейски парламенти, министерства и институции, в чиито компетенции са осъществяването на националните и международни политики за чужденците, търсещи и получили закрила, агенции, представители на местната власт в общините, където са изградени центрове за временно настаняване, работодателски организации, представители на Нов български университет и академичната общност, основни членове на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), представители на неправителствения сектор в България.

В отговор на бежанската вълна към България през последните месеци, КНСБ съвместно със СНЦ-Благотворителен Фонд „Проф. д-р Желязко Христов" и СНЦ „Младежки форум 21-ви век" организираха дарителска кампания в помощ на чужденците, търсещи закрила. Синдиката на българските учители и КНСБ инициираха също така дарителска акция за набиране на храна, медикаменти, средства за хората в центровете за временно настаняване. По време на конференцията ще се даде гласност на събраните средства и оказаната помощ на тази общност.