IPG Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Добре дошли при Фондация Фридрих Еберт в България!

Тук ще намерите обща информация за Фондация Фридрих Еберт и конкретно за работата ни в България. Ще се запознаете с нашите мероприятия и публикации по актуални политически дебати в България, Германия и Европейския съюз.

Моля, обърнете внимание, че можете да изтеглите всички наши публикации безплатно.

Програми и дейности

COMMUNICATION DYNAMICS OF CIVIL MOVEMENTS

КОМУНИКАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ - Възникване, мобилизация, протест

Барометър - Политическите партии в България

Корупция и Антикорупция в България

Последно обновяване 23-01-15| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung