Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Добре дошли при Фондация Фридрих Еберт в България!

Тук ще намерите обща информация за Фондация Фридрих Еберт и конкретно за работата ни в България. Ще се запознаете с нашите мероприятия и публикации по актуални политически дебати в България, Германия и Европейския съюз.

Моля, обърнете внимание, че можете да изтеглите всички наши публикации безплатно.

Програми и дейности

Младите хора в европейска България - Социологически портрет 2014

Борбата с бедността в България - Макроикономика, етнически аспекти, евроинтеграция, ролята на туризма

Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2013-2014

Balkan Media Barometer - Bulgaria 2014

Последно обновяване 25-11-14| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung