IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Насърчаване на демокрацията

Архив

Преходът от централизирана авторитарна еднопартийна държава към една плуралистична демокрация с участие на гражданите, изградена по европейски модел, е задълбочен и дългосрочен процес. Всички държавни структури трябва да се преструктурират и да бъдат компетентни за новите си задачи, да се наложат принципите на правовата държава и да бъдат въведени европейски стандарти. Важни демократични актьори, които не са играли или са имали съвсем различна роля по време на старата система, трябва да бъдат изградени по нов начин и да им се отворят нови области на действие. Това са основно партии, медии, както и организации на гражданското общество.

Не трябва да бъдат пренебрегвани и етническите малцинства и етническия мир в България. Особено живеещите в България роми поставят страната пред големи предизвикателства, за справянето с които се опитваме да допринесем с нашата работа.

Да подкрепяме процеса на демократизация с политическа образователна дейност е централна тема на работата ни в България. Наши партньори тук са преди всичко Парламентът, Президенството, институции на правосъдието като Национален институт на правосъдието, медии, Съюзът на българските журналисти, Фондация "Медийна демокрация", научно-изследователски институти, като Институт за политически и правни и  изследвания, Българска асоциация за политически науки, Център за исторически и политологически изследвания, Център за изследване на демокрацията, както и фондации, близки до партиите - Фондация "Д-р Петър Дертлиев", Фондация "Солидарно общество" и други неправителствени организации като Асоциация "Прозрачност без граници" и др.

Галерия

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung