IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

За Фондация Фридрих Еберт

Фондация Фридрих Еберт (ФФЕ) е създадена през 1925 г. като политическо наследство на първия демократично избран германски президент Фридрих Еберт.

Въз основа на собствения си опит в политиката, социалдемократът Фридрих Еберт, издигнал се от обикновен занаятчия до най-високата държавна длъжност, предлага създаването на фондация, която да насърчава политическото и обществено образование на хора от всички сфери на живота в духа на демокрацията и плурализма. Също така, да бъде осигурен достъп до образование чрез стипендии за способни млади хора, независимо от материалното състояние на родителите им. И не на последно място, да допринася за международното разбирателство и сътрудничество.

Фондация Фридрих Еберт, забранена от националсоциалистите през 1933 г. и възобновена през 1947 г., и до днес следва тези цели с широката си дейност. Като нестопанска, частна и културна институция, тя служи на идеите и ценностите на социалдемокрацията.

С дейността си днес Фондация Фридрих Еберт цели:

да насърчава политическото обновление на социалната демокрация

да засилва участието в политическите процеси и обществената сплотеност

да формира справедлив икономически и социален ред

да задълбочи диалога между синдикати и политици

да направи глобализацията по-социална 

 

"БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА СВОБОДА ... ЗАДАЧА НА ТЕЗИ, КОИТО ЦЕНЯТ СВОБОДАТА, Е ДА Я ПАЗЯТ И ВЪЗСТАНОВЯВАТ ТОГАВА, КОГАТО ТЯ Е ЗАСТРАШЕНА."

Фридрих Еберт

 

620 сътрудници в централните офиси в Бон и Берлин, академиите, в Германия, регионалните бюра, както и в чужбина (2010 г.)

2.700 студенти и докторанти са получили стипендии, от тях около 250 са чужденци (2010 г.)

900.000 тома в най-голямата специализирана библиотека в областта на германското и международнo работническо движение, повече от 30 милиона посещения годишно на интернет страницата

2.800 образователни мероприятия, дискусионни форуми, специализирани конференции и изложения, с повече от 200.000 участници в Германия (2010 г.)

45.000 метра литература за историята на социалната демокрация, синдикатите, техните личности и други еманципаторски движения в най-богатия на традиции архив измежду всички немски политически фондации

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung