IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Младежта и политиката

Архив

От началото на прехода от България са имигрирали почти един милион души. Това са основно млади и високо квалифицирани българи. Голяма част от тях виждат перспективи за професионално и личностно развитие само в чужбина.

Демокрацията съществува особено благодарение на политическата и социална ангажираност на младите хора, които само по този начин могат да участват в изграждането на собственото си бъдеще. Посредством практически политически обучения, на младите хора в България трябва да се покаже, че това е възможно и че си струва да се ангажират и участват във формирането на политиката.

В сътрудничество със студентски организации, близки до партиите младежки обединения, синдикалната младеж и различни неправителствени организации, млади и обществено-политически заинтересовани участници биват запознавани с "живата" демокрация с близки до практиката обучения. Повече от 10 години група от млади активисти от различни партии, синдикати, студентски и неправителствени организации, "Think Tanks", както и нашите т.нар. "Бъдещи лидери", се събират на редовни срещи и дискутират както с експерти, така и помежду си по актуални теми. От 2009 г. насам всяка година се провежда "Академия за социална демокрация", която запознава млади хора от партии, синдикати и неправителствени организации с основните ценности и политика на европейската социалдемокрация.

Галерия

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung