IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

България в Европа

Архив

От приемането в НАТО през 2002 г. и присъединяването към Европейския съюз през януари 2007 г. на България липсва една обща визия, която дългосрочно би могла да дефинира политически действия. Как вижда България ролята си в ЕС? С какво  България може активно да допринесе за европейската политика и за бъдещото развитие на Съюза?

Фондацията иска да допринесе с консултиране и насърчаване на диалога за това ново дефиниране. Теми от първостепенно значение са работата на България в и с европейските институции, процесът на регионално сътрудничество със страните от Югоизточна Европа,  Черноморското сътрудничество и стратегията на ЕС за Дунавския регион. Много регионални теми се разработват от бюрото на ФФЕ в България в рамките на регионалния проект на фондацията за Югоизточна Европа.

Партньори тук са Регионалният секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа в София и различни изследователски институти.

Галерия

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung