IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Зеленото движение и зелените партии в България: между интеграция в системата и системна промяна
Зеленото движение и зелените партии в България: между интеграция в системата и системна промяна

>> изтегли
>> download (in Bulgarian)
>> herunterladen (in Bulgarisch)

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

 • Зеленото движение като дисидентство

  Зараждане на зеленото движение в България
  Дисидентското движение между еко-хуманизъм, защита на човешките права и социална промяна

 • Зеленото движение като НПО. От дисидентската политика до европейските политики.

  Професионализация и европеизация на зеленото движение
  Създаване и укрепване на зеления НПО сектор
  Институционализация на екологичните теми в политическия дневен ред

 • Зеленото движение като гражданско движение от нов тип или "новата зелена вълна"

  Зеленото движение в контекста на "края на прехода": Нови предизвикателства, нови теми, нови актьори
  "Гражданска" зелена политика. От локални кампании към глобална промяна.
  От гражданските групи до създаването на нова зелена партия

 • Зеленото движение и зелените партии

  Партии на статуквото и партии на промяната

Заключение

 • Развитието и особеностите на зеленото движение и зелените партии в България отразяват комплексната логика на трансформациите в българското общество през последния четвърт век. Актьорите на зеленото движение реагират на тези процеси както в посока на интеграция в системата, така и - по-често - в посока на контестация, като в най-продуктивните си периоди способстват за системна промяна.

 • Подобно за зелените движения на Запад, българското екологично движение представлява резултат от обществена еволюция, прокарвана от носещата нова култура средна класа. То обаче възниква и се утвърждава в различно историческо време и в различна среда. Eто защо то отразява особености, общи за гражданските движения в държавите от бившата социалистическа система, но и проявява специфики, характерни за „българския модел" на прехода.

 • Природозащитата е сред малкото каузи, способни да трайно да генерират широка публична подкрепа сред българското общество. През трите етапа на своята еволюция („дисидентския" от края на 80-те, „НПО периода" през 90-те и „новата зелена вълна" от първото десетилетие на 21 век), движението се явява изразител на обществено недоволство, защитник на обществения интерес срещу частните интереси във властта и обединител на една широка морална контестация срещу практиките на политическото статукво. Също така, зеленото движение дава израз на национална привързаност към природата с дълбоки култури корени.

 • Въпреки успехите си, зеленото движение не успява да излъчи автономна и влиятелна зелена партия във властта. Отношенията движение - партия са проблематични, надделява логиката „зелено движение без зелена партия" и „зелени партии извън зеленото движение". Партиите инструментализират екологията с цел присъствие във властта и бързо се маргинализират.

 • Волята за пряко гражданско участие в процесите на вземане на решения през последните години бележи нов етап в развитието на движението. Консолидирането на екологичната общност след 2005 г. в гражданска коалиция „За да остане природа в България" и създаването на нова зелена формация с амбиции да представлява автентична екологична партия (Зелените), създават предпоставки за автономен екологичен проект в България. Нестабилността на партийната система и разочарованието на избирателите от партиите на статуквото отварят възможност за налагане на нови политически актьори.

 • Интегрирането на екологичния проект минава през трайно установяване на зелените приоритети в дневния ред на всички политически партии и в държавната политика. Българската политическа система засега стои далече от такава цел. Ролята на катализатор на тези процеси отново се пада на гражданското общество в лицето на зеленото движение, а надеждите за „пробив" на зеленото в системата ще продължават и занапред да се свързват със синергията между движението и една автентична зелена партия. 
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung