IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Социална икономика на рудодобива в Родопите
Социална икономика на рудодобива в Родопите

>> изтегли
>> herunterladen (in Bulgarisch)
>> download (in Bulgarian)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Кратка история на рудодобива в Родопите

3. Икономически характеристики и развитие на рудодобива в региона

3.1. Обща характеристика на находищата

3.2. Работещи предприятия и техните обекти

3.3. Обогатяване и металургична преработка на родопските руди

3.4. Нови проекти за рудодобив в региона

3.5. Обща икономическа характеристика на рудодобива в Родопите

4. Социално развитие на миньорските общини

4.1. Демографски тенденции

4.2. Източник на заетост и доходи

4.3. Алтернативи на рудодобива в региона

4.4. Закрепостени шивачки и разделени семейства

5. Предизвикателства на миньорската професия

5.1. Развитие на технологиите за добив на руда

5.2. Организация на миньорския труд

5.3. Социални придобивки

5.4. Бичът на силикозата

5.5. Условия на труд и трудови злополуки

6. Въздействие върху околната среда и здравен риск за населението

6.1. Мадан

6.2. Рудозем

6.3. Златоград

6.4. Лъки

6.5. Кърджали

6.6. Здравен риск и последствия за населението

6.7. Съпротива на местните общности и природозащитници

7. Основни изводи и препоръки

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung