IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Права на жените и десeн популизъм - Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности
Права на жените и десeн популизъм - Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности

>> изтегли
>> herunterladen (in Bulgarisch)
>> download (in Bulgarian)

  • В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона. Крайнодесни и с уклон към краен национализъм партии набират сила в Европа и пораждат ксенофобия и расизъм. Много често програмата на тези по-пулистки партии и движения включва конкретни стъпки срещу равнопоставеността на жените и мъжете, срещу човешките права. Те създават и условия за силен антифеминистки уклон, предприемайки действия в ущърб на вече постигнати права.

  • Анализ на политиките на политическите партии и движения в България по отношение на идентифициране на програмни инициативи, насочени срещу човешките права, правата на жените и малцинствата и срещу тяхното активно участие в политическия и обществения живот у нас е първото по рода си не само за България. Подобно изследване, обхващащо различни политически партии, неправителствени организации, академични среди и представители на медиите, имащо за цел да проучи и анализира ролята на тези политики за нарушаване на правата на човека, за създаване на ксенофобия, расизъм и антифеминизъм и за създаване на стереотипи по отношение на жените и мъжете и по отношение на малцинствените групи, не е правено досега в друга страна в Европа.

  • Изследването на стереотипи и предразсъдъци е затруднено поради контраста между официален дискурс и битово общуване, между новото в живота и стари обичаи и образци на поведение. В съвременна България все още се срещат рудименти на представи, които са съвсем витални в страни с по-малък исторически стаж по пътя на модернизацията. Темите за насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, разликата в заплащането на жените и мъжете, сексисткия публичен изказ и стереотипизирането на ролята на жените в обществения и личния живот изискват проблематизиране, оценка, визия за справяне с проблема. Резултатите от настоящия анализ дават нови аргументи на демократичните сили в България да отстояват демократичните и общочовешките ценности на Европа. Правата на жените са права на човека.

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Въведение
  2. Актуална ситуация в България
  3. Проблемът домашно насилие
  4. Податливост и отхвърляне на враждебни стереотипи
  5. Основни изводи
  6. Основни препоръки

 

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung