IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Европа за европейски социален модел - Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците
Европа за европейски социален модел - Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците

>> изтегли
>> herunterladen (in Bulgarisch)
>> download (in Bulgarian)

 • Ограничаването на възможностите за емиграция на висококвалифицирани кадри чрез въвеждане на задължителна работа в България след завършване на висше образование, в комбинация с улеснен внос на работна ръка от трети държави чрез отпадане на пазарния тест за намиране на специалисти в страната, ще доведе до замразяване на българските заплати, които и сега са най-ниските в Европейския съюз

 • Слабите икономически страни с недофинансирани публични системи и неадекватни социални и осигурителни плащания, като България, осъществяват трудов, социален и данъчен дъмпинг в рамките на Съюза.

 • България трябва да бъде активен участник в предстоящите дебати за бъдещето на Европа, не наблюдател и изпълнител. Да утвърждава европейските стандарти като механизъм за изграждането на обединен, стабилен и социален съюз, вместо те да бъдат превратно използвани с цел „раздържавяване“ на страната и налагане на още по-безмилостни неолиберални концепции, които водят до нарастване на евроскептицизма.

 • Икономическо развитие без регулаторна намеса и силни преразпределителни механизми не води до кохезия и социален прогрес, а до нарастване на неравенствата, все по-голяма несигурност на работещите и блокирана социална мобилност.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение

 2. Актуални предизвикателства и предложения за минималните възнаграждения и осигурителни плащания в България

  2.1 Механизъм за определяне на минималната работна заплата
  2.2 Минимални осигурителни доходи
  2.3 Несъответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда

 3. Юридически предпоставки за неравенството на пазара на труда

  3.1 Неравенство ≠ несправедливост
  3.2 Осигурителни минимуми и максимуми
  3.3 Предприятия за временна работа
  3.4 Сумирано изчисляване на работното време
  3.5 100% = 60% ?
  3.6 Неадекватна санкционна система

 4. Политически предпостваки за социална промяна

 5. Обощение
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung