IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

Зелени възможности за България
Зелени възможности за България

>> изтегли
>> download (in Bulgarian)
>> herunterladen (in Bulgarisch)

 • Намирането на пътища към зелената икономика е глобална и европейска възможност за преодоляване на международните икономически проблеми, съпроводено с по-щадящо отношение към изтощената околна среда. Така икономическата печалба се среща с подобряването на заетостта и с опазването на природата.

 • Специално за България това не е лукс, а необходимост. Съществуват конкретни местни възможности за такива подходи у нас.

 • Пестеливото потребление на суровини, разумното селско стопанство и съвременното управление на отпадъците могат да бъдат високо печеливши.

 • Технологичната икономика може да е природосъобразна, ако анализира и изобретява.

 • Природоустойчивата заетост води до по-голяма социална отговорност.

 • Отдалечените територии също предлагат икономически възможности.

 • Бизнесът се нуждае от държавно ориентиране и подкрепа, за да поеме
  в по-перспективна посока.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Зелената икономика - възникване и обхват

 2. Защо са необходими зелени възможности за България?

 3. Работни места за устойчиво суровинно потребление

  3.1. Устойчиво селско стопанство
  3.2. Алтернативна енергия

 4. Работни места за устойчива преработка

  4.1. Технологични зелени работни места
  4.2. Рециклиране вместо добивни дейности

 5. Устойчива заетост и социална отговорност

  5.1. Зелени подходи за добавяне на местна обществена стойност
  5.2. Включване и поминък за маргиналните групи
  5.3. Развитие на „битови" фотосоларни инсталации в населените места

 6. Държавна подкрепа за зелените работни места

  6.1. Административни облекчения
  6.2. Улеснения за предоставянето на инвестиционни капитали
  6.3. Професионално и предприемаческо обучение и съдействие
  6.4. Проучване, разработване и внедряване

 7. Приложения
Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung