IPG Logo
FES-SOE Logo

Фондация Фридрих Еберт
Бюро България

П.К. 958
1000 София
тел.: (+359 2) 980 87 47
факс: (+359 2) 980 24 38

e-mail: office@fes.bg
Web: www.fes.bg

ФЕЕ в региона

Целите на регионалната дейност на ФФЕ в Югоизточна Европа са:

  • Насърчаване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа в рамките на целите и в сътрудничество с регионалния кооперационен съвет за Югоизточна Европа в Сараево

  • Подкрепа за страните от Югоизточна Европа в процеса на присъединяване и интеграция в ЕС, освен ако вече не са членове

  • Създаване на платформи за регионален диалог и структури за съвместно решаване на общорегионални проблеми и предизвикателства, особено на преодоляване на трансгранични междуетнически конфликти, както и превенция на потенциални трансгранични кризи

  • Насърчаване на политическия диалог между държавите от Югоизточна Европа и евроатлантическите страни-партньори. В тази връзка особено внимание се отделя на обмена с най-новите страни-членки на ЕС.

  • Насърчаване на трудовите отношения и социалния диалог в региона и с Европа. На тази цел е посветено самостоятелно регионално профсъюзно бюро със седалище в Белград.


Нашите офиси в региона:

Последно обновяване 06-11-17| emilia.burgaslieva@fes.bg Контакти | Визитка
© 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung